Czym jest coaching?

Coaching to słowo, które w Polsce pojawiło się relatywnie niedawno – stąd nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co ono właściwie oznacza, co prowadzi do powstawania wszelkiego rodzaju nieporozumień i negatywnych stereotypów. Panuje powszechne przekonanie, jakoby coaching był jedynie nieudolną, wybrakowaną wersją terapii psychologicznej, mimo iż stosuje się go w zupełnie innych sytuacjach.

Odpowiedni coaching potrafi jednak zdziałać prawdziwe cuda, często prowadząc do znaczącej poprawy jakości życia osób, które decydują się na skorzystanie z niego – ale czym dokładnie jest? I kto może czerpać z niego korzyści?

Co to jest coaching? – czyli definicja coachingu

Najbardziej trafnym przełożeniem angielskiej nazwy „coaching” na język polski, z zachowaniem jej pełnego sensu, jest „trening rozwoju osobistego” – i mniej więcej tym w skrócie jest. Coaching polega na współpracy osoby, która zdecydowała się podjąć pracę nad własnym rozwojem, z tzw. coachem, który pomaga jej w szeroko pojętym samorozwoju. Coach, lub inaczej trener personalny, pomaga między innymi w wyznaczaniu sobie konkretnych celów i dążeniu do nich, pomaga zdać sobie sprawę z własnych mocnych stron i wskutek odpowiednio prowadzonych rozmów pozwala klientowi zdać sobie sprawę z tego, jakimi naturalnymi zdolnościami dysponuje i w jaki sposób może je wykorzystać.

Coach podchodzi do swojego klienta z wyjątkowym zachowaniem jego wolności i przestrzeni osobistej; zamiast sugerować jednoznaczne rozwiązania, raczej prowokuje go do myślenia i poprzez umiejętne zadawanie pytań sprawia, że ten sam dochodzi do konkretnych wniosków.

Do najczęściej wymienianych korzyści wynikających z regularnego korzystania z coachingu należy między innymi podniesienie poczucia własnej wartości, poszerzenie swojej strefy komfortu oraz lepsze poczucie tożsamości. Coaching zorientowany jest jedynie na teraźniejszość i przyszłość; nie jest miejscem na roztrząsanie spraw z przeszłości, lecz na spojrzenie w głąb siebie i wykreowanie lepszej przyszłości, w której ma się wyłączną kontrolę nad własnym życiem i posiada się wszystkie narzędzia potrzebne do tego, by przeżywać je w sposób świadomy i z poczuciem spełnienia. 

Najpopularniejsze rodzaje coachingu

Istnieje kilka różnych rodzajów coachingu – w zależności od indywidualnych potrzeb możliwe jest zdecydowanie się na taki rodzaj, który wesprze rozwój osobisty w tej sferze życia, która najbardziej tego wymaga. Wyróżnia się między innymi:

Coaching personalny – skupiający się na rozwoju sfery wewnętrznej człowieka, pomaga w lepszym poznaniu samego siebie i zbudowaniu silnego poczucia własnego „ja”. Bardzo uniwersalny, może skorzystać z niego każdy.

Life coaching – skupiający się na uporządkowaniu i rozwoju relacji oraz na życiu osobistym, wspiera w szeroko pojętym funkcjonowaniu w świecie.

Coaching zawodowy – związany z karierą i rozwojem zawodowym, pomaga w wyznaczaniu sobie konkretnych celów zawodowych i skłania do refleksji nad poczuciem spełnienia w wykonywanej pracy.

Coaching biznesowy – skupiający się na rozwoju biznesu.

Coaching inwestycyjny – związany z wszelkiego rodzaju inwestycjami osobistymi, pomaga nakreślić odpowiedni kierunek w podejmowaniu decyzji o wszelkiego rodzaju inwestycjach.

Diet coaching – przydatny dla osób borykających się z problemami z własną dietą, pomaga w budowaniu zdrowych, zrównoważonych nawyków żywieniowych.

Coaching w biznesie

Coaching biznesowy może się okazać bardzo przydatny dla każdego, kto boryka się z problemami w swoim przedsiębiorstwie, albo dopiero zastanawia się nad założeniem i rozwinięciem swojej własnej firmy – odpowiednio wykorzystany, pomaga w rozwoju firmy i ustabilizowaniu jej pozycji na rynku. Coach biznesowy wspiera przedsiębiorcę na każdym etapie jego drogi, stanowiąc nieocenione wsparcie w skomplikowanym i nierzadko stresującym procesie budowania swojej firmy i wdrażania w niej nowych pomysłów i rozwiązań.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy coraz częściej otwierają się na korzystanie z usług coacha biznesowego, co zazwyczaj prędko procentuje; efekty takiego coachingu zaczynają być widoczne już po krótkim czasie.

Coaching vs mentoring – czym się różnią?

Podobnym, lecz nie tożsamym zjawiskiem do coachingu, jest mentoring – jakie są główne różnice między nimi? Najważniejszą jest to, że w mentoringu bierze udział mentor – osoba znacznie bardziej doświadczona w danej dziedzinie niż osoba, która na mentoring się decyduje. W trakcie mentoringu osoba z większym doświadczeniem uczy swojego klienta – którego można nazwać tu uczniem – i dzieli się z nim swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w trakcie swojego życia albo kariery (w zależności od wybranego nurtu mentoringu).

Mentor przekazuje swojemu uczniowi szereg wskazówek i wskazuje mu kierunek, w którym ten powinien podążać. Coach tego nie robi, zamiast tego pozostawiając osobie biorącej udział w coachingu pełną wolność i jedynie zachęcając ją do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Obie te metody wspomagania rozwoju osobistego mogą okazać się równie efektywne i wartościowe; wybór między nimi jest kwestią w pełni indywidualną.