Kim jest trener rozwoju osobistego?

Kim jest trener rozwoju osobistego?

Rozwój osobisty stał się dość popularnym tematem w ostatnich latach. Właśnie z powodu tak dużej popularności i zainteresowania samorozwojem powstał zupełnie nowy zawód – trener rozwoju osobistego. Osoba to przede wszystkim pomaga swoim podopiecznym rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje. Może ona zajmować się zarówno jedną konkretną dziedziną życia np. finansami lub też wieloma, różnymi zagadnieniami.

Czym zajmuje się trener rozwoju osobistego?

Trenerzy rozwoju osobistego najczęściej umożliwiają swoim klientom zdobywanie wiedzy przez różnego rodzaju szkolenia i spotkania. Podczas takich sesji klient poszerza swoje perspektywy, a jednocześnie spędza czas w miłej atmosferze, kontaktując się ze swoim trenerem i innymi uczniami. W zależności od dziedziny, jaką zajmuje się dany trener rozwoju osobistego osoby mogą zdobyć wiedzę na temat zdrowia, czy rozwoju duchowego.

Cechy trenera rozwoju osobistego

Osoba, która pragnie zostać trenerem personalnym przede wszystkim powinna posiadać szeroką wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętność skutecznego nauczania swoich podopiecznych. W ostatnim czasie dość popularne stały się kursy dla trenerów rozwoju osobistego, które wyposażają każdego uczestnika w szereg umiejętności niezbędnych do prowadzenia interesujących zajęć.

Trener rozwoju osobistego powinien również być osobą otwartą i niebojącą się przemawiać do nawet bardzo dużej grupy osób. Kolejną przydatną cechą trenera jest wytrwałość – może on na swojej drodze spotykać zarówno mniej, jak i bardziej zdolnych uczniów, a naturalnie każdy klient pragnie jak najlepiej zrozumieć dane zagadnienie.

Różnice pomiędzy coachem a trenerem

Słowo coach zyskało niezwykłą popularność, głównie dzięki dużej ilości coachów internetowych, pomagających zmienić swoje nawyki żywieniowe, finansowe, czy też naprawić relacje międzyludzkie. Jednak warto pamiętać, że coach nie jest tym samym zawodem co trener. Coach działa na zasadzie podpowiedzi, które mają pomóc klientowi znaleźć odpowiedź na zadane pytanie, lub rozwiązać dany problem. Trener natomiast dzięki warsztatom, kursom i spotkaniom pomaga swojemu podopiecznemu zdobyć wiedzę i niezbędne umiejętności. Nieścisłość ta wynika prawdopodobnie z angielskiego słowa „coach”, które tłumaczone jest na język polski jako „trener”.

Obecnie w sieci można znaleźć wiele profesjonalnych kursów i szkoleń dla osób, które pragnął zostać profesjonalnych trenerem rozwoju osobistego. Szkolenia te umożliwiają zdobycie niezbędnych certyfikatów umożliwiających przyjmowanie swoich pierwszych klientów. Certyfikaty te są również potwierdzeniem wiedzy i umiejętności samego trenera.