Mindfulness – na czym polega trening uważności?

Mindfulness, tłumaczone też jako uważność, to pojęcie ostatnio bardzo popularne, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę rozwoju osobistego. Wielu z nas słowo to jednak wciąż za wiele nie mówi.

Tymczasem mindfulness w swoim założeniu to rzecz dość prosta — jest to trening uważności, bycie obecnym w konkretnym momencie tu i teraz, stan świadomości osiągany poprzez intencjonalne skupienie na tym, czego doświadczamy w danej chwili.

Ćwiczenia umysłu znane jako mindfulness mogą pomóc wielu z nas w radzeniu sobie ze stresem, różnego typu zaburzeniami czy depresją. Badania wykazują też, że uważność pozytywnie wpływa na poczucie szczęścia, zdrowie czy życie seksualne.

Rodzaje treningów uważności

Na ogół wyróżniane są dwa główne typy treningów uważności. Pierwszy z nich, uznawany za najbardziej podstawowy, a także najbardziej znany, to MBSR (Redukcja Stresu Oparta na Uważności – Mindfulness-Based Stress Reduction). Został on stworzony w latach 70. w Stanach Zjednoczonych.

Z programem MBSR spotkać się można w szpitalach i placówkach medycznych, w ośrodkach medytacji, na uniwersytetach czy w ośrodkach doradztwa lub rozwoju osobistego. 

Drugim rodzajem jest natomiast MBCT, czyli Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), uważana za swego rodzaju rozszerzenie pierwszego typu treningu. Metoda ta opracowana została w celu zapobiegania nawrotom depresji — z tego powodu program MBCT zaleca się głównie osobom, które doświadczyły w przeszłości epizodów depresyjnych, a obecnie są w stanie remisji. 

Mindfulness – cele treningu uważności 

Celem treningu uważności jest przede wszystkim nauka koncentracji i pomoc w osiągnięciu równowagi emocjonalnej. Wiele osób często tkwi myślami w przeszłości lub martwi się tym, co może pójść nie tak, wybiegając w przyszłość.

Mindfulness ma na celu skupienie się na teraźniejszości — a w konsekwencji pozwala na naukę relaksu, zredukowanie napięcia nerwowego i czerpanie energii z chwili obecnej. Uważność pozwala na docenienie prostych, nawet błahych rzeczy i dostrzeżenie w nich wartości, a także na odnalezienie harmonii z innymi i z samym sobą.

Medytacja a mindfulness 

Podstawę treningu uważności stanowi medytacja. Mindfulness jest ściśle powiązane ze skupieniem na własnym wnętrzu, kontroli oddechu oraz zauważaniu swoich myśli i emocji. Popularną praktyką jest też tzw. skanowanie ciała — skupianie się na każdej jego części jedna po drugiej. Uważność nie jest praktyką religijną, ale mówi się, że wywodzi się z tradycji buddyjskiej.

Obecna forma, choć wciąż bazująca na tradycyjnych formach medytacji, dostosowana dostała jednak poniekąd do stylu życia zabieganych, zestresowanych współczesnych mieszkańców wielkich miast.