Wyznaczanie celów

Wyznaczanie konkretnych celów jest metodą bardzo pomocną w realizacji założeń na dany okres czasu. Dzięki rozbiciu konkretnego przedsięwzięcia na czynniki pierwsze, człowiek zyskuje motywację do działania. Potrzebna jest konkretna metoda, która pomoże nie tylko w realizacji celów, ale również w ich określeniu. Dlaczego warto wyznaczyć punkty docelowe naszej pracy i jak może pomóc w tym metoda SMART?

Wyznaczanie celów krok po kroku

Aby skutecznie osiągnąć zamierzone cele, najpierw należy je wyznaczyć. Z im większą starannością podejdziemy do tego zadania, tym łatwiej będzie nam później dążyć do realizacji założeń. Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyznaczania celów?

  • dokładne i szczegółowe zdefiniowanie tego na czym nam zależy,
  • uzasadnienie, dlaczego akurat takie cele postanowiliśmy postawić przed sobą w tym czasie,
  • czynniki, które mogą nam pomóc, ale również utrudnić realizację zadań.

Nie należy poprzestawać na jednym sukcesie, ale także zniechęcać się porażkami.

Dlaczego warto wyznaczać sobie cele?

Wyznaczając sobie cele, nawet trudne do realizacji, zyskujemy znacznie większą motywację. Należy jednak pamiętać, że samo spisanie wszystkiego na kartce nie wystarczy, aby odnieść sukces. Ma to jednak ogromne znaczenie w dalszej perspektywie – zawsze możemy wrócić do swoich notatek, aby podczas realizacji postawionych przed sobą wyzwań zyskać siłę do działania.

Posiadanie konkretnych, przejrzystych celów pomaga uwierzyć w ich osiągnięcie, a z małych kroków zrobić motory napędzające do dalszych działań.

Jak zrealizować stawiane sobie cele?

Aby skutecznie realizować swój plan, należy wyznaczyć dokładną kolejność działań. Dzięki niej stanie się on bardziej przejrzysty. Warto również skupić się bardziej na intencji, rozumianej jako ustalenie konkretnej daty oraz działania, niż na motywacji.

Istotą realizacji celów jest nie tylko efekt, ale także sama droga – zwizualizowanie sobie procesu odhaczania kolejnych punktów na naszym planie także okazuje się ważne. Małe potknięcia nie powinny być natomiast powodem do rezygnacji z całego przedsięwzięcia.

Metoda SMART w wyznaczaniu celów

Metoda SMART (z ang. specific, measurable, attractive, realistic, timely defined) zakłada, że aby właściwie określić swój cel, należy oprzeć się o pięć wytycznych. Punkt docelowy musi być:

  1. Sprecyzowany – ogólnikowość utrudni jego realizację.
  2. Mierzalny – należy wiedzieć czy cel został już osiągnięty lub czego jeszcze brakuje.
  3. Atrakcyjny – pomoże nam to zdobyć motywację do jego realizacji.
  4. Realny – możliwy do osiągnięcia.
  5. Określony w czasie – konkretna data mobilizuje do działania i usprawnia pracę.

Korzystając z metody SMART, z pewnością łatwiej będzie nie tylko wyznaczyć swoje cele, ale również je realizować.